Spravedlivé a nespravedlivé hodnocení

= spojitost a nespojitost


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Hledáme podmínku pro funkci, která by zajistila její "spravedlivé chování" v okolí daného bodu. Stravedlivost pomůže zjistit přibližnou hodnotu funkce v daném bodě pomocí hodnot funkce v blízkých bodech.

Spravedlivý kantor potěší.


Hodnotí fér.
Pokud je například hodnocení zpěvu dvojhodnotové (čisté, falešné), není spravedlivě odměněna snaha o zlepšení.
Spravedlivý kantor potěší.


Řešení:


Budeme chtít, aby se hodnota funkce blížila ustálené hodnotě, pokud se blížíme ke zkoumanému bodu.

Takovou funkci budeme nazývat spojitá funkce .


Příklad:

Takto očekáváme spravedlivou odměnu za práci.Pokud jsme téměř dochvilní, dostaneme téměř celou výplatu, přesčasy se u "overhead" projektoru neplatí.