Úvod - co bylo dříve, vejce nebo slepice


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Chceme ctít základy logiky.Pokud máme vejce nebo slepici, je další vývoj zajištěn zákonitě.


Řešení:

Budeme pracovat pečlivě s implikacemi a dalšími radovánkami z výrokového počtu.