odkaz popis
Jarníkův algoritmus Jarníkův algoritmus je v teorii grafů algoritmus hledající minimální kostru ohodnoceného grafu.
Borůvkův algoritmus Borůvkův algoritmus je algoritmus pro nalezení minimální kostry v grafu, jehož hrany mají různé (prosté) ohodnocení.
věta o galerii Václav Chvátal dokázal, že polygon s n vrcholy stačí uhlídat [n/3] hlídačů.
Bolzanova věta Bolzanova věta o nabývání mezihodnoty.
Bolzanova - Weierstrassova věta Bolzanova - Weierstrassova věta říká, že omezená posloupnost reálných čísel má konvergentní podposloupnost.
Katětovova – Tongova věta V normálním topologickém prostoru jde mezi dvě polospojité funkce vložit spojitá. Nezávisle dokázáno Miroslavem Katětovem.
Loewnerova nerovnost Karel Loewner odhadl systolu na anuloidu.
... ...
Wikipedia
Math Juice