odkaz popis
funkce bez derivace Bolzanův příklad funkce nemající derivaci v žádném bodě. Martin Jašek (1922): "Funkce Bolzanova", Časopis pro Pěstování Matematiky a Fyziky (Journal for the Cultivation of Mathematics and Physics), vol. 51, no. 2, pages 69 - 76.
Chvátalův graf Václav Chvátal sestrojil graf s 12 vrcholy, 24 hranami a zádným trojůhelníkem.
... ...
Wikipedia
Math Juice