KREDITY
2011
info Portál matematika.cuni.cz používá materiály se souhlasem autorů. Obrázky a animace jsou zpravidla z commons.wikimedia.org a byly tam označeny jako public domain. Dále jsou použity obrázky z programu (TM) Corel Draw 8, u kterých licenční ujednání toto použití umožňuje.
zaklady.html Photo Credit:US National Oceanic and Atmospheric Administration
http://gimp-savvy.com/cgi-bin/img.cgi?noabb924t1cDWQU2289
Photo Copyright-Free
... ...
... ...