odkaz popis
MFF Knihovna MFF UK
MÚ AV Středisko vědeckých informací - knihovna Matematický ústav, v.v.i., Akademie věd České republiky
Olomouc Knihovna Univerzity Palackého
Knihovna matematických dokumentů Online dostupné matematické texty Ústavu matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Jsou zde i učebnice, diplomky, ...
Elportál Elportál jsou stránky e-learningu na Masarykově univerzitě. Obsahuje učební texty, ...
Wikipedia
Math Juice
... ...