odkaz popis
MSC2000 klasifikace Klasifikace pro Mathematical Reviews (MR) and Zentralblatt MATH (Zbl).
klasifikace kongresu Klasifikační schéma Library of Congres pro matematiku je používáno v knihovnách.
Wikipedia
Math Juice
... ...