Plošný integrál


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Postavit si dům nebylo pro muže nikdy jednoduché:


A kolik bude stát?


Řešení:

Postavíme klasickou střechu a pak se uvidí.

Nebylo velkým překvapením, že střecha stála víc než koberec. Nad každým čtverečkem na koberci byl kus střechy. Navíc ta střecha, potvora, nebyla rovná. "To bych příště šel radši do placaté střechy!", řekl Pirát.


Poučení:

Nad každým čtverečkem (dx,dy) podstavy máme kus střechy o velikosti sqrt(1+(dh/dy)^2 + (dh/dx)^2) dx dy a ten koeficient nám přepočítává rovinu do nerovné střechy. Ty švihácky zvednuté štíty se prodražily.


BTW, když zapršelo, tak střechou teklo jako cedníkem. Naštěstí to, co vteklo dovnitř, i vyteklo děravým kobercem. Nula od nuly pošla. To by se počítalo plošným integrálem 2. druhu.

JAVAVIEW:

Na této stránce je aplet vytvořený programem JavaView. Jím vytvořené instrukce pro javovské aplety jsou umístěny na jednotlivých html stránkách. V příslušném adresáři je pak knihovna jars, která ty instrukce interpretuje. Je důležité, kde je adresář jars umístěn, tento údaj je uveden v parametru codebase na html stránce používající javaview aplety. Domovská stránka programu JavaView je www.javaview.de.