Aplikace funkcí více proměnných


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Kde nejdřív udeří tsunami?


Řešení:


Hledáme bod na pobřeží, který je nejméně vzdálen od epicentra podmořského zemětřesení.

Tedy hledáme extrémy funkce vzdálenosti na množině popsané určitou podmínkou.