Hladké funkce


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Kde můžeme pohladit sněhuláka?Řešení:

Zkusíme se zblízka podívat na sněhuláka. Uvidíme, že body, kde lze bezbolestně sněhuláka pohladit jsou body, kde se graf funkce lokálně chová jako rovina, tedy kde má tečnou rovinu.


Funkce se tedy v příslušných bodech chová skoro jako lineární funkce. Tento jev budeme zkoumat pomocí parciálních derivací a diferenciálu.


Podobně můeme zkoumat, kde jde pohladit střecha:


 1. celta
 2. pergola
 3. pergola po dešti
 4. čekárna
 5. Opera Sydney
 6. údolí
 7. terén
 8. skolní most
 9. skalní křižovatka
 10. Tre Cime
 11. Viktoriiny vodopády
JAVAVIEW:

Na této stránce je aplet vytvořený programem JavaView. Jím vytvořené instrukce pro javovské aplety jsou umístěny na jednotlivých html stránkách. V příslušném adresáři je pak knihovna jars, která ty instrukce interpretuje. Je důležité, kde je adresář jars umístěn, tento údaj je uveden v parametru codebase na html stránce používající javaview aplety. Domovská stránka programu JavaView je www.javaview.de.