Funkce více proměnných


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Postavit si dům nebylo pro muže nikdy jednoduché:
Řešení:

Ubohý pirát potřebuje střechu nad hlavou. Poradíme mu nejdřív klasickou taškovou střechu.

A jak se ta střecha staví?


V každém bodě podstavy domku známe požadovanou výšku trámu. Řekneme tesařovi a domek postavíme.


Poučení:

V každém bodě (x,y) podstavy můžeme postavit trám výšky závisející na x a y. Označíme tuto výšku f(x,y). Tím získáme funkci dvou proměnných.


Mimojiné přes spojitou střechu neteče ;-)


Podobně se mohou stavět jakékoliv povrchy, například kopce a údolí:


 1. celta
 2. pergola
 3. pergola po dešti
 4. čekárna
 5. Opera Sydney
 6. údolí
 7. terén
 8. skolní most
 9. skalní křižovatka
 10. Tre Cime
 11. Viktoriiny vodopády
JAVAVIEW:

Na této stránce je aplet vytvořený programem JavaView. Jím vytvořené instrukce pro javovské aplety jsou umístěny na jednotlivých html stránkách. V příslušném adresáři je pak knihovna jars, která ty instrukce interpretuje. Je důležité, kde je adresář jars umístěn, tento údaj je uveden v parametru codebase na html stránce používající javaview aplety. Domovská stránka programu JavaView je www.javaview.de.