odkaz popis
epsilon delta Bernard Bolzano zavedl (epsilon-delta)-definici limity.
beta obal Stoneova - Čechova kompaktifikace
kohomologie Čechova kohomologie ...
Kurzweilův integrál Henstockův - Kurzweilův integrál
Alternativní teorie množin Alternativní teorie množin byla vytvořena Petrem Vopěnkou.
... ...
Wikipedia
Math Juice