odkaz popis
CMUC COMMENTATIONES MATHEMATICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE, časopis vydávaný MFF UK
AUC Acta Universitatis Carolinae, MATHEMATICA ET PHYSICA , časopis vydávaný MFF UK
MB Mathematica Bohemica , časopis vydávaný MU AV CR
AUPO Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica, časopis vydávaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Pokroky Pokroky matematiky, fyziky a astronomie , časopis vydávaný JČMF
Matematika - Fyzika - Informatika Matematika - Fyzika - Informatika se zabývá problémy výuky na základních a středních školách.
zkratky názvů Zkratky názvů časopisů.
Wikipedia
Math Juice
... ...